Exhibitions

Exhibitions

"Spring Wind - 2009 Art Front Collection"

January 13, 2009

place Hillside Forum, Daikanyama, Tokyo, Japan
Hillside Terrace F, 18-8
Sarugaku-cho, Shibuya-ku, Tokyo 150-0033 Japan
date 13th.January- 1st.February 2009
11:00 - 19:00
artists Pablo Picasso, Francis Bacon, Le Corbusier, Kate Thomson, Hironori Katagiri, Heidi Koenig, Steven Robert Jones, Jaume Amigo, Angelic Reamer, Hisashi Momose, Shintaro Tanaka, Naoki Funakoshi, Takako Asami, Tayoko Ikuta, Hiroko Osugi, Tomoji Ogawa, Mika Okuno, Tomoyuki Koube, Syu Kuroki, Yoshiya Takahama, Yoshi Tanaka, Iichiro Tsukamoto, Yoshito Todo, Naoko Tomioka, Takuo Nakamura, Yomoka Nakamura, Yoshinori Naruse, Kyoko Hashimoto, Yui Higashihata, Naohiro Hikosaka, Shinji Hinode, Norioko Fuse, Kika Funada, Hiroya Hori, Keisuke Yamaguchi, Rie Yamada, Aki Yamamoto
contact Art Front Gallery
(+81) 3-3476-4868
https://www.artfront.co.jp/